קולי קולך

כניסה למערכת הניהול

הנסיון מלמד רק את אלו הניתנים ללימוד

~ אלדוס היקסלי ~