קולי קולך

כניסה למערכת הניהול

ניצחון שייך למתמידים בעקשנות יתירה

~ נפוליאון היל ~