תארי לך.. שבעלך מתאהב בך מחדש !!
שאת קמה כל בוקר בשמחה אל החיבוק שלו.

קולי קולך © כל הזכויות שמורות