הנה לך הדרכה חינמית שתוביל אתכם
אל השנה הטובה ביותר שהיתה לכם עד כה

לא עוד שנה של כעסים ומריבות מיותרות,
לא עוד פשרות ו'על יד',
לא עוד לישון גב אל גב

קולי קולך © כל הזכויות שמורות