להסתכל לו בעיניים ולדעת..
שהוא (לגמרי.. ) שם בשבילך !

קולי קולך © כל הזכויות שמורות