להיזכר איך זה כשהלב פתוח
כשאת מרגישה שאיכפת לו ממך
כשהוא מרגיש שאת אוהבת אותו.

קולי קולך © כל הזכויות שמורות