תארי לך..
שאתם מדברים שוב, בחיוך,
כשאת רואה אותו, והוא רואה אותך..

קולי קולך © כל הזכויות שמורות